Hemma hosNu är vi en av föreningarna bakom en ny skånsk folkhögskola som bland annat har Allmän linje med omställningsprofil. Läs mer om Holma folkhögskola på

Kortkort om vår förening

Skånes Kärngårdsförening arbetar inom Skåne med frågor som är viktiga för vår framtid.

Varje kärngård är unik men på alla gårdar finns det kunskaper som leder till en mindre sårbar livsmedelsförsörjning och ett hållbarare liv.